how to create your own site for free

Zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka NIP: 1181390174

tel. +48 577 867 370 e-mail: biuro@crisk.pl

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące danych osobowych proszę napisać na podany wyżej adres pocztowy lub na adres e-mail: iod@crisk.pl

2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz w celu prawnie usprawiedliwionych obowiązków prawnych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym Szkoleniem.


Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370