free site design templates

Rekrutacja i Selekcja Pracowników 

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
- swobodnego poruszania się po zagadnieniach procesu doboru pracowników 
- wybrania najefektywniejszego źródła rekrutacji w tym z social mediów 
- analizy opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych 
- przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej 
- redakcji ogłoszenia rekrutacyjnego
- unikania błędów w ocenie kandydatów 
- wyboru najlepszego kandydata

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, kadr, personalnych oraz kadry zarządzającej odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr. 

Korzyści:
Szkolenie z zakresu rekrutacji pracowników jest najefektywniejszym źródłem pozyskania wiedzy co do doboru najlepszych kandydatów na dane stanowisko.

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • wyboru najlepszego kandydata,
 • unikania błędów w ocenie kandydatów,
 • swobodnego poruszania się po zagadnieniach procesu doboru pracowników.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program szkolenia
9 - 17

 1. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW - WPROWADZENIE

 2. PROJEKTOWANIE - KOGO CHCEMY ZATRUDNIĆ?
  - projektowanie profilu kompetencyjnego kandydata na bazie analizy pracy, zakres informacyjny opisu stanowiska pracy – redakcja ogłoszenia, współczesne metody poszukiwania (social media), współpraca z agencjami rekrutującymi

 3. ANALIZA OPISÓW STANOWISK I DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
  - opis stanowiska pracy, analiza profilu kwalifikacji, kwestionariusz osobowy CV

 4. REKRUTACJA I SELEKCJA - DEFINICJE
  - model efektywnego doboru pracowników – rekrutacja szyta na miarę, metodologia pracy osoby przeprowadzającej rekrutację, rozmowa rekrutacyjna jako metoda, rekrutacja w kontekście zapisów kodeksu pracy i przepisów RODO

 5. ZASTOSOWANIE TYPOWYCH METOD SELEKCJI PRACOWNIKÓW
  - rodzaje metod selekcyjnych, kryteria wyboru właściwych metod (koszt, czasochłonność, trafność, rzetelność, bezstronność), baterie testów w procesie selekcji, symulacje w procesie selekcji, budowanie procesu selekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod

 6. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ
  – zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi, struktura rozmowy w zależności od struktury i treści zawartych w CV, kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji, rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe), pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań), przygotowanie scenariusza rozmowy kwalifikacyjnej i pytań

 7. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
  – rozmowa kwalifikacyjna, zasady i techniki przeprowadzania rozmów, budowanie listy pytań, ocena kompetencji, kwestionariusze rozmów, aktywne słuchanie, metoda STAR

 8. WYWIAD ZAWODOWY JAKO PODSTAWOWA TECHNIKA ZDOBYWANIA INFORMACJI O KANDYDACIE I WYWIAD KOMPETENCYJNY
  – rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych, wywiad kompetencyjny, struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego, techniki prowadzenia wywiadów, trudne aspekty rozmowy rekrutacyjnej

 9. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI I SELEKCJI 
  kluczowe błędy i pułapki efektu pierwszego wrażenia, błędy jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania

 10. WYBÓR WŁAŚCIWEGO KANDYDATA NA STANOWISKO
  – najlepszy z kandydatów, czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu)?, jak podjąć decyzję? – metody jakościowe i ilościowe 
 11. NOWOCZESNE METODY W REKRUTACJI
  – grywalizacja, jako motywacja do wygranej, online searching, oferuj więcej – swoją firmę, transparentność w procesie rekrutacji"

 12. ĆWICZENIA W GRUPACH


 13. PODSUMOWANIE MATERIAŁU


 14. PANEL DYSKUSYJNY

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: Rekrutacja i Selekcja Pracowników.
Cena: 590 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  8 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 9 - 17
 • Termin zajęć:
  09.06.2020 r.
 • Cena kursu:
  590 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370