free responsive website templates

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej 2020 - zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy, dokumentacji pracowniczej oraz przepisów RODO. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami oraz orzecznictwem sądowym. 

Pracujesz w kadrach, w dziale personalnym lub w płacach, rekrutujesz nowych pracowników, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, aktualizują wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. W ramach szkolenia omówione zostają kluczowe zmiany w kodeksie pracy i przepisach szczegółowych dotyczących zatrudniania. 

Korzyści:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. 

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • zaktualizowana i uporządkowana wiedza z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż do zakończenia zatrudnienia,
 • samodzielne prowadzenie akt osobowych i dokumentację pracowniczą, znajomość zasad prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej,
 • zarządzania czasem i organizacji,
 • identyfikacji i rozwiązywania problemów pojawiających się w działach personalnych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej,
 • przygotowanie do zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy oraz wejścia w życie od stycznia 2019 roku nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program szkolenia
10 - 16

 1. PODSTAWY PRAWNE
  - wykaz aktów prawnych regulujących stosunek pracy

 2. RODO - DOKUMENTACJA KADROWA W KONTEKŚCIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA RODO NA BAZIE NAJNOWSZYCH WYJAŚNIEŃ URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WYTYCZNE GRUPY ROBOCZEJ ART. 29 DOTYCZĄCE ZGODY NA MOCY ROZPORZĄDZENIA 2016/679
  - pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia – najważniejsze aspekty w procesie zatrudniania pracownika, obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane, prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych, prowadzenie list obecności w świetle RODO, podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa, podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego

 3. OD REKRUTACJI DO ZATRUDNIENIA - NOWY KATALOG DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I ZATRUDNIENIA (ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R.)
  - rekrutacja pracownika, jakich danych osobowych możemy żądać od „kandydata” do pracy i „pracownika” w związku z nawiązaniem stosunku pracy, obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika do pracy

 4. PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH W PRAKTYCE - ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OD 1 STYCZNIA 2019 R.
  - akta osobowe - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

 5. ZMIANY PRZEPISÓW USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R. 
  - prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej , zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej , odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu , nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej , nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy , obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji , ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza , obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej , obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

 6. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY - DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA
  – definicja stosunku pracy , umowy cywilno-prawne a umowa o pracę? , zatrudnienie pracownicze zalety i wady , obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika 

 7. ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA – USTANIE STOSUNKU PRACY
  – świadectwo pracy – ZMIANY W PRZEPISACH , doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej , wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO W ZFŚS
  – rozporządzenie RODO – nowe obowiązki, ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko UODO, członkowie komisji socjalnej a upoważnienie do przetwarzania danych 

 9. DOKUMENTACJA CZASU PRACY – CUSY STUDY
  – definicja czasu pracy , systemy i rozkłady czasu pracy , definicja godzin nadliczbowych , rozliczanie czasu pracy – lista obecności i ewidencja czasu pracy – nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem RODO

 10. ZMIANA FORMY WYPŁATY WYNAGRODZENIA - ZMIANY W USTAWIE KODEKS PRACY
  – formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. , procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące, bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia 

 11. PODSUMOWANIE MATERIAŁU


 12. ORZECZNICTWO SĄDOWE
     

 13. PYTANIA UCZESTNIKÓW

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej 2020.
Cena: 420 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  6 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 10 - 16
 • Termin zajęć:
  17.04.2020 r.
  08.05.2020 r.
 • Cena kursu:
  420 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370