portfolio site templates

Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych jako niezbędny element rozwoju pracowników 

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do procesu wdrożenia oceny pracowniczej. Uczestnicy podczas szkolenia przygotują przykładowe formularze do przeprowadzenia ocen okresowych, wytyczne do całego procesu i procedury. Kadra zarządzająca nauczy się prowadzić rozmowy z podległymi pracownikami i uświadomi sobie celowość stosowania tego narzędzia w praktyce zarządzania zespołami pracowniczymi. Uczestnicy podczas szkolenia rozwiną kompetencje „miękkie” związane z przeprowadzeniem konstruktywnej, motywacyjnej, rozmowy oceniającej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętnego przekazywania informacji zwrotnej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, personalnych, kadr oraz kadry zarządzającej.

Korzyści:
Oceny pracownicze to bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu organizacją, umożliwiają one przedstawienie pracownikom, jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez pracodawcę. Kadra zarządzająca zyskuje wiedzę o potencjale zawodowym pracowników oraz o osiąganych efektach pracy, stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy, czy samodzielności.

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • zaktualizowana i uporządkowana wiedza z zakresu przygotowania i stosowania ocen pracowniczych,
 • samodzielne wybranie metody oceniania pracowników,
 • wdrożenie systemu ocen pracowniczych we własnej firmie.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program Szolenia
9 - 18 * możliwość rozpisania szkolenia na dwa dni

 1. SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH - PODSTAWOWE DEFINICJE
  - cele, założenia, korzyści
 2. FUNKCJE OCENIANIA PRACOWNIKÓW
  - ewaluacyjna, rozwojowa, informacyjna, motywacyjna
 3. TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW - WYBRANA METODOLOGIA
  - ranking, porównywanie parami, swobodny opis, technika samooceny, technika wydarzeń krytycznych, ocenianie przez określanie celów, portfolio personalne
 4. SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH
  - podejście tradycyjne, podejście transakcyjne, ocena 180º, ocena 360º, podejście nowoczesne
 5. PROCEDURA WDROŻENIA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW
  - identyfikacji celów, analiza pracy, tworzenie procedur oceny, zidentyfikowanie wyników finansowych w odniesieniu do stanowiska pracy, ocena pracowników zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, formułowanie planów rozwoju pracowników, podjęcie decyzji o wynagrodzeniu pracownika, zwrotna informacja dla pracowników
 6. SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW A OPISY STANOWISK I ZAKRES CZYNNOŚCI
  – opracowanie karty kompetencyjno - kwalifikacyjnej, opracowanie karty opisu stanowiska, przyporządkowywanie kompetencji i zadań oraz określanie celów
 7. KADRA ZARZĄDZAJĄCA I JEJ ROLA W WDRAŻANIU W ORGANIZACJI SYSTEMU OCEN
  – zaopiniowania opracowanych katalogów - kompetencji, zadań, celów, przygotowanie do realizowania oceny, potencjalne trudności we współpracy
 8. KOMUNIKACJA OCENY PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI
  - szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników i kierowników/menedżerów, formy informowania pracowników o ocenie tzw. feedback, błędy komunikacyjne i ich konsekwencje

 9. REALIZACJA OCENY - CUSY STUDY
  - przebieg rozmowy oceniającej (ocena kompetencji i stopnia realizacji zadań, wyznaczanie zadań), kalibracja ocen przez bezpośrednich przełożonych, nadzór nad przestrzeganiem procedury, błędy w ocenie i ich zagrożenia,rozstrzyganie odwołań, zebranie wyników - opracowanie raportów
 10. OPRACOWYWANIE PLANÓW ROZWOJU PRACOWNIKÓW
  – rozwój osób dorosłych – najważniejsze zasady, szkolenia i pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching, działania podejmowane w miejscu pracy, mentoring, systemy motywacji pracowników
 11. TRUDNOŚCI W REALIZACJI WDROŻENIA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI
  – opór pracowników, nie przestrzeganie procedury, nieobiektywna ocena, brak informacji zwrotnej, brak ewaluacji systemu ocen pracowników, brak wyraźnej ścieżki rozwoju pracowników
 12. POWIĄZANIE OCENY OKRESOWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI HR
  – tabela wynagrodzeń, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, ścieżki rozwoju, pozapłacowe systemy motywacji pracowników i awansów, efekt domina

 13. MINI WARSZTATY

 14. PODSUMOWANIE MATERIAŁU

 15. PANEL DYSKUSYJNY

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: System Okresowych Ocen Pracowniczych jako zniezbędny element rozwoju pracowników.
Cena: 590 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  9 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 9 - 18 * możliwość rozpisania szkolenia na dwa dni
 • Termin zajęć:
  19.06.2020 r.
 • Cena kursu:
  590 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370