how to make a website


RODO - najważniejsze regulacje dotyczące Pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych 

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji i praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Materiał przedstawiony w zbilansowany, przystępny a co najważniejsze praktyczny sposób pozwoli na działania zgodne z prawem oraz efektywną realizację oraz właściwe zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w obszarze zarządzania personelem.

Szkolenie przeznaczone jest dla Pracodawców (administratorów danych) jak i pracowników na co dzień przetwarzających dane osobowe. Program szkolenia obejmuje procesy w takich działach jak: personalny, sekretariaty, dział ochrony itp.   

Na szkoleniu omawiane jest:

 • Jakich danych może żądać pracodawca w procesie rekrutacji a potem w zatrudnieniu?
 • W jaki sposób pracodawca może zweryfikować kandydata w procesie rekrutacji?
 • Jaki zakres danych pracownika może przechowywać pracodawca?
 • Kiedy i jakie dane członków rodziny może przechowywać pracodawca?
 • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać zdjęcia pracowników (np. na identyfikatorach, www, w Intranecie)?
 • Dokumentacja kadrowa a ochrona danych osobowych
 • Klauzule informacyjne i obowiązek stosowania upoważnień
 • Zakres stosowania ochrony danych w kontekście prowadzenia ZFŚS
 • Jak stosować monitoring wizyjny w firmie?
 • Jakie kompetencje powinien posiadać IOD?
 • Czego może wymagać Pracodawca od IOD?
 • Jaki zakres obowiązków ma IOD w firmie?

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych (RODO) oraz przepisów szczegółowych jak Kodeks Pracy czy ustawy szczegółowe
 • Praktyczna wiedza dla Pracodawców w myśl zasady rozliczalności i działania zgodnie z obowiązującym prawem
 • Praktyczna wiedza dla pracowników przetwarzających dane osobowe.
 • Szkolenie prowadzone przez praktyków
 • Szkolenie w konwencji panelu dyskusyjnego
 •  Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów szkoleniowych , również w wersji elektronicznej

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program szkolenia
10 - 15

 1. ŹRÓDŁA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA
  - definicja danych osobowych, definicja przetwarzania, definicja administratora, definicja współadministratora, definicja podmiotu przetwarzającego, definicja przetwarzania danych osobowych, definicja wyrażenia zgody 

 2. PODSTAWY PRAWNE POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH U PRACODAWCY

 3. RODO - DOKUMENTACJA KADROWA W KONTEKŚCIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA RODO NA BAZIE NAJNOWSZYCH WYJAŚNIEŃ URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WYTYCZNE GRUPY ROBOCZEJ ART. 29 DOTYCZĄCE ZGODY NA MOCY ROZPORZĄDZENIA 2016/679
  - pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia – najważniejsze aspekty w procesie zatrudniania pracownika, obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń, obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych, prowadzenie list obecności w świetle RODO, podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego – obowiązek informacyjny 

 4. OD REKRUTACJI DO ZATRUDNIENIA - NOWY KATALOG DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I ZATRUDNIENIA – ZMIANY W KODEKSIE PRACY
  - rekrutacja pracownika, jakich danych osobowych możemy żądać od „kandydata” do pracy i „pracownika” w związku z nawiązaniem stosunku pracy - pozyskiwanie danych w świetle artykułu 22 kp, zatrudnianie na podstawie Kp i przepisów szczegółowych 

 5. MONITORING WIZYJNY NA TERENIE ZAKŁADU PRACY A OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 6. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ARTYKUŁ 8 USTAWY O ZFŚS
  - podstawy prawne zbierania danych – oświadczenie, upoważnienie w świetle art. 9 RODO, obowiązek dokonywania przeglądu i usuwania danych osobowych związanych z ZFŚS, pozyskiwanie danych na podstawie PIT, obowiązek dokonania zmian w zapisach wewnętrznych regulaminów ZFŚS na podstawie art. 8 ustawy, nowe obowiązki komisji socjalnej 

 7. OBOWIĄZKI RODO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH 

 8. OBOWIĄZKI I ZAKRES DZIAŁAŃ IOD – CZEGO NALEŻY WYMAGAĆ 
  - kto może być IOD, zakres obowiązków, zasada rozliczalności, odpowiedzialność

 9. WYSTĄPIENIA UODO, PRZEGLĄD ORZECZNICTWA W TEMACIE ORAZ STANOWISKA PIP ORAZ MRPIPS 

 10. PODSUMOWANIE MATERIAŁU

 11. PANEL DYSKUSYJNY

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: RODO - najważniejsze regulacje dotyczące Pracodawcy w
zakresie ochrony danych osobowych:.
Cena: 590 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  5 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 10 - 15
 • Termin zajęć:
  25.03.2020 r.
  24.04.2020 r.
 • Cena kursu:
  590 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370