html website templates

Vademecum Kadrowca - obsługa kadrowa w praktyce w 2020 roku. Kompendium wiedzy

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Celem Szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w szczególności: rekrutacja pracownika, dostępne formy zatrudnienia, nawiązanie i zakończenie stosunku pracy, ochrona i przetwarzanie danych kadrowych w kontekście przepisów RODO, prowadzenie akt osobowych, czas pracy i udzielanie urlopów. Na szkoleniu omawiane są najważniejsze obowiązki pracodawcy i prawa pracowników. Uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy i umiejętności funkcjonowania działu kadr pod względem kompetencji i organizacji pracy. Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie pracy w działach kadr, personalnych czy HR oraz specjalistów pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje o najnowsze regulacje prawne i systemy zarządcze pracy działów kadr.

Pracujesz w kadrach, w dziale personalnym lub w płacach, rekrutujesz nowych pracowników, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, aktualizują wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. W ramach szkolenia omówione zostają kluczowe zmiany w kodeksie pracy i przepisach szczegółowych dotyczących zatrudniania.

Pracujesz w kadrach, w dziale personalnym lub w płacach, rekrutujesz nowych pracowników, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, aktualizują wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. W ramach szkolenia omówione zostają kluczowe zmiany w kodeksie pracy i przepisach szczegółowych dotyczących zatrudniania.

Korzyści:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • zaktualizowana i uporządkowana wiedza z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż do zakończenia zatrudnienia,
 • samodzielne prowadzenie akt osobowych i dokumentację pracowniczą, znajomość zasad prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej,
 • zarządzania czasem i organizacji,
 • identyfikacji i rozwiązywania problemów pojawiających się w działach personalnych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej,
 • przygotowanie do zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy oraz wejścia w życie od stycznia 2019 roku nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie dwudniowe-weekendowe

 1. PODSTAWY PRAWNE
  - w
  ykaz aktów prawnych regulujących stosunek pracy
 2. OD REKRUTACJI DO ZATRUDNIENIA
  - nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia (zmiany od 1   stycznia 2019 r.)
 3. PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH W PRAKTYCE
  - zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. 
 4. ZMIANY PRZEPISÓW USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ
  - nowe obowiązki pracodawcy zmiany od 1 stycznia 2019 r. 
 5. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
  - dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika
 6. ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA
  – ustanie stosunku pracy
 7. DOKUMENTACJA CZASU PRACY
  – cusy study
 8. ZMIANA FORMY WYPŁATY WYNAGRODZENIA - zmiany w ustawie Kodeks Pracy

 9. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia - zmiany w ustawie Kodeks Pracy

 10. FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 11. PODSUMOWANIE MATERIAŁU

 12. ORZECZNICTWO SĄDOWE

 13. PYTANIA UCZESTNIKÓW

Dzień drugi 9 - 15
Program Szkolenia

 1. RODO
  - dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Wytyczne Grupy roboczej art. 29 dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679
  - pozyskiwanie danych w trakcie zatrudnienia 
  - przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS
  - przykady wyrażenia zgody i klauzul informacyjnych
 2. UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
  – przykłady wystąpień pokontrolnych
 3. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA DZIAŁU KADR

 4. PODSUMOWANIE MATERIAŁU

 5. ORZECZNICTWO SĄDOWE

 6. PYTANIA UCZESTNIKÓW

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: Vademecum kadrowca - obsługa kadrowa w praktyce w 2020 roku - kompendium wiedzy.
Cena: 750 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  13 godzin zegarowych
  Zajęcia podzielone na dwa dni, odbywają się w godz. 9 - 16 i 9 - 15
 • Termin zajęć:
  29 - 30.04.2020 r.
 • Cena kursu:
  750 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370