free web templates

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2020

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej:

- działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy – podstawy prawne

- zasad tworzenia regulaminu ZFŚS – wysokość odpisów, komisja socjalna

- zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy – kwestie  podatku i składek ZUS

- przyznawanie pomocy socjalnej - cele i oświadczenia o dochodach osób uprawnionych

- analiza trudniejszych przykładów - case study, przykłady pokontrolne

- RODO – Przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

- najciekawsze orzecznictwo 

Szkolenie skierowane jest do Pracodawców, Członków komisji socjalnych, pracowników działów kadr, księgowości i działów socjalnych, przedstawiciele związków zawodowych. 

Korzyści:
Szkolenie z zakresu zarządzania ZFŚŚ jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. 

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
 • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS,
 • tworzenie i zmiany regulaminów ZFŚS,
 • unikanie błędów w administrowaniu ZFŚS.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program szkolenia
10 - 15

 1. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA - PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA ZFŚS
  - działalność socjalna – podstawy prawne, przepisy regulujące zasady funkcjonowania ZFŚS, cele tworzenia ZFŚS
  - zmiany art. 8 Ustawy o ZFŚS

 2. ŚRODKI PRZEZNACZANE NA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNĄ
  - odpis, metody statystyczne do ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych

 3. ZASADY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
  - regulamin – podstawy prawne tworzenia regulaminu, zakres i treść regulaminu, błędy w zapisach, planowanie i rozliczanie środków ZFŚS – Plan dochodów i wydatków, finansowanie i dofinansowanie działalności socjalnej pracodawcy

 4. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS

 5. ŚWIADCZENIA Z ZFŚS
  - rodzaje możliwych świadczeń i usług z ZFŚS

 6. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS
  – zasady tworzenia Komisji Socjalnych – kompetencje pracodawcy i przedstawicieli pracodawcy – Związków 

 7. KRYTERIUM PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
  – prawidłowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej osób korzystających z ZFŚS, kwestia 500+

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO W ZFŚS
  – rozporządzenie RODO – nowe obowiązki, ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko UODO, członkowie komisji socjalnej a upoważnienie do przetwarzania danych 

 9. OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS – INTERPRETACJA ORGANÓW

 10. ZAJĘCIE KOMORNICZE A ZFŚS

 11. ORZECZNICTWO

 12. PRZYKŁADOWE WZORY DOKUMENTACJI ZFŚS

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS 2020.
Cena: 350 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  5 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 10 - 15
 • Termin zajęć:
  18.03.2020 r
  10.04.2020 r.
  25.05.2020 r.
 • Cena kursu:
  350 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370